adwokat prawo cywilne

Bank i jego rola w społeczeństwie – Łódź

Gdybyśmy mieli zdefiniować rolę banku w nowoczesnym społeczeństwie, nie odnieślibyśmy się wyłącznie do wypłaty gotówki, obsługi ROR-ów itd. Bank coraz częściej staje się podmiotem, który zna najgłębsze tajemnice Klientów – zwłaszcza tych biznesowych.

Obsługa rachunków firmowych

Podstawową i chyba najważniejszą funkcją banków jest obsługa rachunków firmowych. Bank umożliwia wykonywanie szeregu transakcji, z możliwością przyspieszenia ich realizacji nawet do bieżącego terminu. Bank jest również posiadaczem szeroko rozumianych aktywów przedsiębiorstwa. Mowa tu głównie o inwestycjach krótko i długoterminowych (lokaty, rachunki a’vista itd).

Obsługa klientów indywidualnych

Rola banku w obsłudze Klientów indywidualnych, nie ogranicza się wyłącznie do wypłaty im gotówki w bankomacie bądź kasie. Bank staje się coraz częściej podmiotem dysponującym nie tylko aktywami oszczędnościowymi, ale też aktywami zabezpieczającymi przyszłość swoich Klientów – głównie w kontekście II i III filara emerytalnego.

Bank – synonim bezpieczeństwa?

W dzisiejszych niepewnych pod względem ekonomicznych czasach, bank stał się synonimem porządku i bezpieczeństwa posiadanych aktywów. Jako przykład weźmy Łódź – duże miasto w centralnej Polsce. Na terenie tak dużej aglomeracji znajduje się mnóstwo podmiotów gospodarczych i Klientów indywidualnych. Rola banków w życiu tak dużego społeczeństwa jest więc nieodzowna.

Dlaczego banki są tak bezpieczne? Ponieważ z jednej strony są one podmiotami rozbudowanymi, o szerokim spektrum posiadanych aktywów a z drugiej strony – pracują w oparciu o prawo bankowe i cywilne.

I tu pojawia się adwokat.

W razie powstania jakichkolwiek sporów na tle cywilnym na linii Bank – Klient, wchodzi do gry adwokat. Adwokat prawa cywilnego jest  podmiotem (prowadzącym najczęściej własną działalność gospodarczą), który posiada uprawnienia do rozwiązywania konfliktów często wynikających z nieczytelnych zapisów w umowach, kodeksach prawnych itd. Adwokat prawo cywilne Łódź to podmiot, bez którego nowoczesny bank nie może funkcjonować. Adwokat ma za zadnie walczyć o prawdę i i sprawiedliwość. Dlatego tak ważna jest obecnie rola adwokata w naszym społeczeństwie.