pomiary wentylacji

Pomiary skuteczności wentylacji z Krakowa

Pomiary skuteczności wentylacji wykonuję się w celu sprawdzenia w jaki sposób działa wentylacja. Podczas tej usługi sprawdzana zostaje sama wentylacja, czy działa w prawidłowy sposób, sprawdzane również zostają parametry ilości powietrza oraz hałasu. Muszą się one zgadzać z ustalonymi stopniami przez rzeczoznawce.

Po dokonaniu sprawdzenia wydajności wentylacji powinniśmy otrzymać protokół, który będzie informował nas o stanie naszej wentylacji. Taki protokół pomiarów skuteczności wentylacji jest wymagany na przykład podczas składania podania o odbiór sanitarno-higieniczny obiektu w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych czyli Sanepidzie lub przy odbiorach przez Nadzór Budowlany. 

Wentylacja jest cyrkulacją powietrza pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Jej zadaniem jest dostarczanie wystarczającej ilości świeżego powietrza do wewnątrz pomieszczeń oraz oczyszczanie znajdującego się wewnątrz powietrza zanieczyszczonego. Montowane są najczęściej wentylacje mechaniczne lub grawitacyjne. Te pierwsze są najpopularniejszymi ze względu na ich praktyczność.

Pomiarami skuteczności wentylacji zajmują się odpowiednie firmy lub osoby posiadające do tego uprawnienia.Pomiary takie wykonuje wiele firm, w Krakowie najpopularniejszą jest firma SMC czyli Laboratorium Badań Środowiskowych SMC (klik). Ważne jest aby wykonać pomiar skuteczności wentylacji w odpowiedni, profesjonalny i dokładny sposób. Wymagania w zakładach pracy i firmach dotyczące wydajności wentylacji są na wysokim poziomie. Wymagane są również okresowe pomiary skuteczności wentylacji, które mają na celu sprawdzenie czy działają one zgodnie z założonymi parametrami pracy. Warto mieć sprawdzoną firmę, która będzie wykonywać dla nas takie usługi przez dłuższy czas.