cnc obróbka

Usługi CNC w Warszawie dla wymagających

Usługi CNC realizowane są za pomocą systemu sterowania numerycznego. Taki układ sterowania pozwala na komunikację z komputerem, dzięki czemu wszystkie operacje dokonywane np. przez prasy rewolwerowe CNC oraz obrabiarki numeryczne CNC, poddane są możliwości dowolnej, zaprogramowanej ingerencji.

Na tego typu urządzeniach wykonuje się przede wszystkim obróbkę materiałów wymagających wyjątkowo szybkiego, precyzyjnego oraz zapewniającego najlepszą pod względem parametrów powtarzalność uzyskiwanych kształtów. Proces wykonywania usługi CNC rozpoczyna się od fazy komputerowego projektu, który zostaje następnie odpowiednio przetworzony do indywidualnego planu sterowania obrabiarki. Ostatecznie następuje faza wykonania zadania, która jest w pełni zautomatyzowana.

Nadzór pracy jest kontrolowany przez oprogramowanie sterujące urządzeniem CNC. Dzięki temu zachowana jest pełna kontrola, a użytkownik ma możliwość ingerencji w działanie obróbki nawet w jej trakcie. Przejrzysty interfejs ułatwia uruchamianie, edytowanie oraz realizację programów obróbki CNC. W zależności od parametrów prasy rewolwerowej lub innego urządzenia połączonego z systemem możliwa jest edycja danych obróbki, korekta używanych narzędzi, a także możliwość nanoszenia zmian i kontroli postępów.