Praca tłumacza przysięgłego

Profesjonalne przekłady Profesjonalny tłumacz przysięgły języka angielskiego jest osobą zaufania publicznego, która uprawniona jest między innymi do: sporządzania profesjonalnych tłumaczeń z języka angielskiego na polski, i z języka polskiego na język angielski. Oprócz sporządzania tłumaczeń profesjonalni tłumacze odpowiadają również za ich poświadczenie i sprawdzanie. Poświadczone tłumaczenia pism Tłumacz odpowiedzialny jest …